Prenumerera på humor!

Gratis humormail med utvalda roligheter varannan månad!

Humor i mobilen

www.humorinvest.se

Till supen ..

mel: Vi går över daggstänkta berg

Till supen så tager man sill, sill, sill
men också ansjovis om man vill, vill, vill
och om man är oviss, om sillen är ansjovis
så tar man bara några supar till, till, till.Skickat!

Historien har skickats och bör dyka upp i mottagarens e-postbrevlåda inom ett par minuter.