Prenumerera på humor!

Gratis humormail med utvalda roligheter varannan månad!

Humor i mobilen

www.humorinvest.se

Dr. Norebys tacktal

Vid denna solena högtidsgala
jag nu dristar mig att tala

Vi gäster alla mycket värdesätter
utsökt mat, med många rätter
och därtill delikata viner
som ger kring bordet glada miner

Till sist vi tacka för ett utsökt mål
vi höjer nu våra glas till en gemensam skål

Varje gång du klickar på knappen "Nytt tacktal" skapas ett nytt tacktal här ovan.

Ska du hålla tal, tacktal eller hyllningstal?

Humorinvest har samlat osannolika 160 tal i alla de former; både tacktal och hyllningstal. Färdigskrivna tal, bara att använda. Här hittar du även talet till qvinnan på Grönköpingsspråket Transpiranto.