Prenumerera på humor!

Gratis humormail med utvalda roligheter varannan månad!

Humor i mobilen

www.humorinvest.se

Tomtarna på loftet

Tomtarna på loftet

Varför skola människor supa?
Varför dricka människor sprit?
Dagen efter är dom sjuka,
och förlorar sin aptit.

Jo, därför att:

Tomtarna på loftet dansar jitterbug
dansar jitterbug, dansar jitterbug.
Tomtarna på loftet dansar jitterbug
dansar jitter-, jitterbug!Skickat!

Historien har skickats och bör dyka upp i mottagarens e-postbrevlåda inom ett par minuter.