Prenumerera på humor!

Gratis humormail med utvalda roligheter varannan månad!

Humor i mobilen

www.humorinvest.se

Taxen

mel: I Apladalen

Nu leker laxen
nu blommar häggen
nu lyfter taxen
sitt ben mot väggen
sssssssskål

Ett litet avbrott
har visan fått
och under tiden
har taxen gåttSkickat!

Historien har skickats och bör dyka upp i mottagarens e-postbrevlåda inom ett par minuter.