Prenumerera på humor!

Gratis humormail med utvalda roligheter varannan månad!

Humor i mobilen

www.humorinvest.se

Sjöbloms dass

När gäddanleker i vikar och vass
och solen går ner bakom Sjöbloms dass
ja, då är det vår
och helan den går

När gubbarna ej längre har någon lust
och gummorna börjar få hängande bröst
Ja då är det höst
ta brännevin till tröst

- se upp där nere
- nu kommer den -
sjung hoppfallerallan-laSkickat!

Historien har skickats och bör dyka upp i mottagarens e-postbrevlåda inom ett par minuter.