Prenumerera på humor!

Gratis humormail med utvalda roligheter varannan månad!

Humor i mobilen

www.humorinvest.se

Snapsen tar vi

Mel: Gubben Noak

Snapsen tar vi, vanan har vi, svensk är denna sed
Nubben den krabaten, sätter piff på maten
Skål go´vänner, snart vi känner,
att den glider ner.Skickat!

Historien har skickats och bör dyka upp i mottagarens e-postbrevlåda inom ett par minuter.