Prenumerera på humor!

Gratis humormail med utvalda roligheter varannan månad!

Humor i mobilen

www.humorinvest.se

Så länge rösten

mel: Så länge skutan kan gå

Så länge rösten är mild
så länge ingen är vild
så länge spegeln på väggen ger
halvskaplig bild
så länge alla kan stå
så länge alla kan gå
så länge alla kan tralla så fyller vi på


Skickat!

Historien har skickats och bör dyka upp i mottagarens e-postbrevlåda inom ett par minuter.