Prenumerera på humor!

Gratis humormail med utvalda roligheter varannan månad!

Humor i mobilen

www.humorinvest.se

Sån är

Mel: Sånt är livet
Sån är spriten, ja, sån är spriten.
Så mycket brännvin finns det här.
Den sup man ratar, den tar nån annan.
Så drick nu snapsen som du har kär.Skickat!

Historien har skickats och bör dyka upp i mottagarens e-postbrevlåda inom ett par minuter.