Prenumerera på humor!

Gratis humormail med utvalda roligheter varannan månad!

Humor i mobilen

www.humorinvest.se

Är det riktigt säkert?

mel: Tycker du om mig?

Han: Gillar du nubben?
Hon: Ja, det gör jag.
Han: Ä´ de´ riktigt säkert?
Hon: Ja, de´ ä´ de´.
Han: Får jag skåla me´ dej?
Hon: Ja, de´ får du.
Båda: Hopp sudde rudde rudde rullan lej.Skickat!

Historien har skickats och bör dyka upp i mottagarens e-postbrevlåda inom ett par minuter.