Prenumerera på humor!

Gratis humormail med utvalda roligheter varannan månad!

Humor i mobilen

www.humorinvest.se

Alko-hål

Mel: Memory
Minne! Jag har tappat mitt minne, är jag svensk eller finne?
Kommer inte ihåg.
Inne! Är jag ute eller inne, jag har luckor i mitt minne
Såna där små alko-hål.
Men besinne: Man tätar det med brännvin man får
fastän minnet och helan går!Skickat!

Historien har skickats och bör dyka upp i mottagarens e-postbrevlåda inom ett par minuter.