Prenumerera på humor!

Gratis humormail med utvalda roligheter varannan månad!

Humor i mobilen

www.humorinvest.se

Punschen


Punschen kommer
Punschen kommer
Ljuv och varm!
Vettet svinner,
Punschen rinner ned i tarm!
Skål för alla minnen,
Dem vi snart ej ha,
När ett par glas simmig punsch
Vi hunnit ta'!

Ulf M inskickatSkickat!

Historien har skickats och bör dyka upp i mottagarens e-postbrevlåda inom ett par minuter.