Prenumerera på humor!

Gratis humormail med utvalda roligheter varannan månad!

Humor i mobilen

www.humorinvest.se

Punschen kommer

mel: Valsen ur glada änkan

Punschen kommer
punschen kommer
skön och sval
Glasen imma
ljusen glimma
i vår sal.
Skål för livets sköna!
Skål för evig vår!
Inga sorger finnas mer
när punsch vi får.Skickat!

Historien har skickats och bör dyka upp i mottagarens e-postbrevlåda inom ett par minuter.