Prenumerera på humor!

Gratis humormail med utvalda roligheter varannan månad!

Humor i mobilen

www.humorinvest.se

Nu är vi gamla...

mel: Vildandens sång
Ja nu är vi gamla
i minnet vi famla
Och vad kan han heta
och var ska vi leta?
men ännu vi kan säga skål till varann
men ännu vi kan säga skål till varann.
Alternativ till de första fyra raderna:
Nu är vi gamla
och tänderna skramla
och håret har grånat
och minnet utplånat.
Men ännu osv…Skickat!

Historien har skickats och bör dyka upp i mottagarens e-postbrevlåda inom ett par minuter.