Prenumerera på humor!

Gratis humormail med utvalda roligheter varannan månad!

Humor i mobilen

www.humorinvest.se

Nubben ..

mel: Sankta Lucia

Nubben på bordet står
varför då dröja?
Hellre vi tar en tår
och oss förnöjaSkickat!

Historien har skickats och bör dyka upp i mottagarens e-postbrevlåda inom ett par minuter.