Prenumerera på humor!

Gratis humormail med utvalda roligheter varannan månad!

Humor i mobilen

www.humorinvest.se

Med lingonrörda

mel: Flickorna i Småland ..

Med lingonrörda näsor och med bullrande bas
och skinande som solen uppå våra små kalas
Vi sjunger och vi trallar när vi höjer våra glas
men vad är det som gör att vi nu
kommer i extas
Jo det är stänk av livets vatten
det är helan lilla vän
det är litrarna som staten inte lagt
beslag på än
Det är halvan, tersen, kvarten
och en grogg vi tager sen
och till morgonen vi spart den
lilla återställarenSkickat!

Historien har skickats och bör dyka upp i mottagarens e-postbrevlåda inom ett par minuter.