Prenumerera på humor!

Gratis humormail med utvalda roligheter varannan månad!

Humor i mobilen

www.humorinvest.se

Min lilla lön

:: Min lilla lön den räcker inte.
den går till öl och till brännvin.::
Till öl och brännvin
går den åt
och lite flickor
emellanåt.
Min lilla lön den räcker inte,
den går till öl och till brännvin.Skickat!

Historien har skickats och bör dyka upp i mottagarens e-postbrevlåda inom ett par minuter.