Prenumerera på humor!

Gratis humormail med utvalda roligheter varannan månad!

Humor i mobilen

www.humorinvest.se

Marjasinare

mel: En sockerbagare ?

En liten landshövding här bor i staden
han klipper kvitton mest hela dagen
han klipper långa så dom blir små
han klipper alla med brännvin påSkickat!

Historien har skickats och bör dyka upp i mottagarens e-postbrevlåda inom ett par minuter.