Prenumerera på humor!

Gratis humormail med utvalda roligheter varannan månad!

Humor i mobilen

www.humorinvest.se

Man kan ha roligt

Man kan ha roligt förutan sprit......
men det är ju dumt att chansa
SKÅLSkickat!

Historien har skickats och bör dyka upp i mottagarens e-postbrevlåda inom ett par minuter.