Prenumerera på humor!

Gratis humormail med utvalda roligheter varannan månad!

Humor i mobilen

www.humorinvest.se

Jag hade en gång en snaps

mel: Jag hade en gång en båt

Jag hade en snaps en gång
jag hörde en ton slås an
så sjöng vi en liten sång
och snapsen försvann!
Svara mej du,
var är den nu?
Jag bara undrar,
var är den nu?Skickat!

Historien har skickats och bör dyka upp i mottagarens e-postbrevlåda inom ett par minuter.