Prenumerera på humor!

Gratis humormail med utvalda roligheter varannan månad!

Humor i mobilen

www.humorinvest.se

Jag har aldrig var´t på på snusen

mel: O, hur härligt det är att vandra

Jag har aldrig var´t på på snusen,
aldrig rökat en cigarr, halleluja,
Mina dygder äro tusen,
inga syndiga laster jag har.
Jag har aldrig sett nå´t naket,
inte ens ett litet nyfött barn.
Mina blickar går mot taket,
därmed undgår jag frestarens garn, halleluja.

Halleluja-halleluja, halleluja-halleluja,
halleluja-halleluja, halleluja?.Skickat!

Historien har skickats och bör dyka upp i mottagarens e-postbrevlåda inom ett par minuter.