Prenumerera på humor!

Gratis humormail med utvalda roligheter varannan månad!

Humor i mobilen

www.humorinvest.se

Helan

mel: Jungfrun på jungfrusund

Ingen skänkt mig en sån sekund
som helan gör om en stund
Å ingen skänkt mig en sån aptit
som detta glas akvavit
Jag hållit i mina händer
så mången sup en i sänder
men ingen, ingen så stor och klar
som helan som jag nu tarSkickat!

Historien har skickats och bör dyka upp i mottagarens e-postbrevlåda inom ett par minuter.