Prenumerera på humor!

Gratis humormail med utvalda roligheter varannan månad!

Humor i mobilen

www.humorinvest.se

Helan går

mel: Vintern rasar

Helan går
sjung hoppfaller i
fallerallan lej
Helan går
sjung hoppfallerallanla
Och den som inte helan tar
han heller inte halvan får
Helan går
Sjung hoppfallerallan lej!Skickat!

Historien har skickats och bör dyka upp i mottagarens e-postbrevlåda inom ett par minuter.