Prenumerera på humor!

Gratis humormail med utvalda roligheter varannan månad!

Humor i mobilen

www.humorinvest.se

Helan nalkas

mel: Änkevalsen

Helan nalkas, helan nalkas
skön och sval
Glasen imma, röster stimma
i vår sal.
Skål för glada minnen
skål för varje år
Inga sorger finnas mer
när helan gårSkickat!

Historien har skickats och bör dyka upp i mottagarens e-postbrevlåda inom ett par minuter.