Prenumerera på humor!

Gratis humormail med utvalda roligheter varannan månad!

Humor i mobilen

www.humorinvest.se

Här sitter människor av alla sorter

Mel: I Apladalen i Värnamo

Här sitter människor av alla sorter
en kan va' långer, en annan korter.
Men ett gemensamt vi alla har:
En liten tuting vi gärna tar
Hacke Björksten, SkärholmenSkickat!

Historien har skickats och bör dyka upp i mottagarens e-postbrevlåda inom ett par minuter.