Prenumerera på humor!

Gratis humormail med utvalda roligheter varannan månad!

Humor i mobilen

www.humorinvest.se

Den nubbetid nu kommer

mel: Den blomstertid nu kommer

Den nubbetid nu kommer
med många snapsar små.
Vi njuter dem om sommarn
och dricker så vår skål!Skickat!

Historien har skickats och bör dyka upp i mottagarens e-postbrevlåda inom ett par minuter.