Prenumerera på humor!

Gratis humormail med utvalda roligheter varannan månad!

Humor i mobilen

www.humorinvest.se

Denna thaft ..

mel: Helan går ...

Denna thaft
är den bäthta thaft systemet haft
Denna thaft
är den bätha thaft dom haft
Och den thom inte har nån kraft
han dricka thkall av denna thaft
denna thaft
till landth, till sjöth, till havthSkickat!

Historien har skickats och bör dyka upp i mottagarens e-postbrevlåda inom ett par minuter.