Prenumerera på humor!

Gratis humormail med utvalda roligheter varannan månad!

Humor i mobilen

www.humorinvest.se

Vi äro små humlor

mel: Här kommer Karl-Alfred Boy

Vi äro små humlor vi, bbzzz bbzzz
vi äro små humlor vi, bbzzz bzzzz
vi äro små humlor som tar oss en geting
vi äro små humlor vi, bbzzz bbzzz.Skickat!

Historien har skickats och bör dyka upp i mottagarens e-postbrevlåda inom ett par minuter.