Prenumerera på humor!

Gratis humormail med utvalda roligheter varannan månad!

Humor i mobilen

www.humorinvest.se

Törsten rasar

mel: Vintern rasat ut

Törsten rasar uti våra strupar,
tungan hänger torr och styv och stel.
Men snart vankas stora kalla supar,
var och en får sin beskärda del.
Snapsen kommer, den vi vilja tömma,
denna nektar likt Olympens saft,
kommer oss att våra sorger glömma,
snapsen skänker liv och kraft.Skickat!

Historien har skickats och bör dyka upp i mottagarens e-postbrevlåda inom ett par minuter.