Prenumerera på humor!

Gratis humormail med utvalda roligheter varannan månad!

Humor i mobilen

www.humorinvest.se

Svenska folket

mel: Södermanlands regementes marsch

Vad säger svenska folket när de får en sup ?
Jo, jag tackar.Skickat!

Historien har skickats och bör dyka upp i mottagarens e-postbrevlåda inom ett par minuter.