Prenumerera på humor!

Gratis humormail med utvalda roligheter varannan månad!

Humor i mobilen

www.humorinvest.se

I take the snaps

mel: Over the mountains

I take the snaps
the snaps thrills me
Thrilling as only the snaps could be
Please go to hell with milk and tea
Snaps is the drink for me
Over the mountains, over the sea
thousands of snapses are waiting for me
Please go to hell with milk and tea
Snaps is the drink for meSkickat!

Historien har skickats och bör dyka upp i mottagarens e-postbrevlåda inom ett par minuter.