Prenumerera på humor!

Gratis humormail med utvalda roligheter varannan månad!

Humor i mobilen

www.humorinvest.se

Fredmans epistel nr 21

Så lunka vi så småningom
från Bacchi buller och tumult,
när döden ropar: Granne kom,
ditt timglas är nu fullt!
Du gubbe, fäll din krycka ner,
och du, du yngling, lyd min lag,
den skönsta nymf som åt dig ler
inunder armen tag!
-Tycker du att graven är för djup?
Nå välan, så tag dig då en sup!
Tag dig sen dito en, dito två, dito tre,
så dör du nöjdare!

Carl Michael BellmanSkickat!

Historien har skickats och bör dyka upp i mottagarens e-postbrevlåda inom ett par minuter.