Prenumerera på humor!

Gratis humormail med utvalda roligheter varannan månad!

Humor i mobilen

www.humorinvest.se

Du skall få mitt ..

Mel: He´ll be coming round the mountain

Du ska få mitt gamla snapsglas, när jag dör.
Du ska få mitt gamla snapsglas, när jag dör.
När jag reser mig ur askan
dricker jag direkt ur flaskan.
Du ska få mitt gamla snapsglas, när jag dör.

Erik de MaréSkickat!

Historien har skickats och bör dyka upp i mottagarens e-postbrevlåda inom ett par minuter.