Prenumerera på humor!

Gratis humormail med utvalda roligheter varannan månad!

Humor i mobilen

www.humorinvest.se

Bärs, bärs

Mel: Bä, bä, vita lamm
Bärs, bärs och en snaps
och så lite sill.
Ja, ja, var nu glad
och drick sommaren till!Skickat!

Historien har skickats och bör dyka upp i mottagarens e-postbrevlåda inom ett par minuter.