Prenumerera på humor!

Gratis humormail med utvalda roligheter varannan månad!

Humor i mobilen

www.humorinvest.se

My bonny is over

My bonny is over the ocean,
my bonny is over the sea,
my bonny is over the ocean,
oh, bring back my bonny to me! Bring back, bring back,
Oh bring back my bonny to me, to me!
Bring back, bring back, Oh bring back
my bonny to me!Skickat!

Historien har skickats och bör dyka upp i mottagarens e-postbrevlåda inom ett par minuter.