Prenumerera på humor!

Gratis humormail med utvalda roligheter varannan månad!

Humor i mobilen

www.humorinvest.se

Västgötavisa

mel: Hej tomtegubbar

Hej bonnapöjkar från slätta
mellan Vänern och Vätta
Hej bonnapöjkar från slätta
mellan Vänern och Vätta
Nu ska vi supa, nu ska vi schonga
för vi är glada och vi är onga.
Hej bonnapöjkar från slätta
mellan Vänern och VättaSkickat!

Historien har skickats och bör dyka upp i mottagarens e-postbrevlåda inom ett par minuter.