Prenumerera på humor!

Gratis humormail med utvalda roligheter varannan månad!

Humor i mobilen

www.humorinvest.se

Visa för modiga

mel: Viljen ni veta

Viljen I veta
och viljen I förstå
hur svensken får mod uti barmen?
Först fattar han glaset
som någon fyllt på
och sedan så kröker han armen
Sen bugar han sej hit
sen bugar han sig dit
så gladelig, så gladelig
och häller sin sup uppå tarmen!Skickat!

Historien har skickats och bör dyka upp i mottagarens e-postbrevlåda inom ett par minuter.