Prenumerera på humor!

Gratis humormail med utvalda roligheter varannan månad!

Humor i mobilen

www.humorinvest.se

Uti min mage

Uti min mage en längtan mig tär,
kom hjärtans fröjd.
Där råder en hunger,
som ropar så här:
Kom kryddsill och kall potatis
kom brännevin quantum satis
kom, allt som kan drickas
kom hjärtans fröjd.Skickat!

Historien har skickats och bör dyka upp i mottagarens e-postbrevlåda inom ett par minuter.