Prenumerera på humor!

Gratis humormail med utvalda roligheter varannan månad!

Humor i mobilen

www.humorinvest.se

Silla

mel: Jungfrun går i ringen

:: Å silla ho´går i havet
bland torsk och makrill, ::
:: Ho´mår inte illa av´et,
tar en supnär ho´vill.::Skickat!

Historien har skickats och bör dyka upp i mottagarens e-postbrevlåda inom ett par minuter.