Prenumerera på humor!

Gratis humormail med utvalda roligheter varannan månad!

Humor i mobilen

www.humorinvest.se

Hej tomtegubbar

/: Hej, tomtegubbar, slå i glasen,
och låt oss lustiga vara!:/

En liten tid vi leva här
med mycken möda och stort besvär.

Hej, tomtegubbar, slå i glasen
och låt oss lustiga vara!Skickat!

Historien har skickats och bör dyka upp i mottagarens e-postbrevlåda inom ett par minuter.