Prenumerera på humor!

Gratis humormail med utvalda roligheter varannan månad!

Humor i mobilen

www.humorinvest.se

En gång i månan

mel. Mors lilla Olle

En gång i månan är månen full,
Men aldrig jag sett honom ramla omkull.
Stum av beundran hur mycket han tål,
Höja vi glasen och dricka hans skål.Skickat!

Historien har skickats och bör dyka upp i mottagarens e-postbrevlåda inom ett par minuter.