Prenumerera på humor!

Gratis humormail med utvalda roligheter varannan månad!

Humor i mobilen

www.humorinvest.se

Socialdemokrat

Görans son Rune var nu 50 år och bodde fortvarande hemma hos sina föräldrar.
En dag meddelade Rune att han skulle gifta sig med Sune i granngården.
- Det var mycket tråkigt, sade fadern, han är ju socialdemokrat!Skickat!

Historien har skickats och bör dyka upp i mottagarens e-postbrevlåda inom ett par minuter.