Prenumerera på humor!

Gratis humormail med utvalda roligheter varannan månad!

Humor i mobilen

www.humorinvest.se

Skånska lynnet

Drängen Jens satt på en bänk. Godsägaren kommer förbi och frågar:
- Sitter du här och tänker?
- Jag bara sitter!Skickat!

Historien har skickats och bör dyka upp i mottagarens e-postbrevlåda inom ett par minuter.