Prenumerera på humor!

Gratis humormail med utvalda roligheter varannan månad!

Humor i mobilen

www.humorinvest.se

SJ

- Det sägs att SJ tänker införa
biljettköpen Tur och Otur!

PS D. WajanderSkickat!

Historien har skickats och bör dyka upp i mottagarens e-postbrevlåda inom ett par minuter.