Prenumerera på humor!

Gratis humormail med utvalda roligheter varannan månad!

Humor i mobilen

www.humorinvest.se

Hotell

Portieren ringer från receptionen upp till
rum 66.
- Är det direktör Larsson?
- Ja!
- Jo, det är så att vi har en fru Larsson
till här nere!Skickat!

Historien har skickats och bör dyka upp i mottagarens e-postbrevlåda inom ett par minuter.