Prenumerera på humor!

Gratis humormail med utvalda roligheter varannan månad!

Humor i mobilen

www.humorinvest.se

Finkänsligt

- Vad smutsig du är om händerna, Pelle. Vad skulle du säga om jag kom till skolan med lika smutsiga händer, frågar läraren.
- Jag skulle vara alldeles för finkänslig för att säga något!Skickat!

Historien har skickats och bör dyka upp i mottagarens e-postbrevlåda inom ett par minuter.