Prenumerera på humor!

Gratis humormail med utvalda roligheter varannan månad!

Humor i mobilen

www.humorinvest.se

En grupp kvinnor

En grupp kvinnor badade på andra sidan fjärden.
Tre män iaktog det hela.
Vi simmar över sa 50-åringen.
Vi tar båten sa 60-åringen.
Vi ser väl bra här, sa 70-åringenSkickat!

Historien har skickats och bör dyka upp i mottagarens e-postbrevlåda inom ett par minuter.