Prenumerera på humor!

Gratis humormail med utvalda roligheter varannan månad!

Humor i mobilen

www.humorinvest.se

SIM-kort

- Varför kastar norrmännen sina mobiler i sjön?
- De testar SIM-kortet!

Emrik Östling 9 årSkickat!

Historien har skickats och bör dyka upp i mottagarens e-postbrevlåda inom ett par minuter.