Prenumerera på humor!

Gratis humormail med utvalda roligheter varannan månad!

Humor i mobilen

www.humorinvest.se

Rulltrappa

Det var strömlöst i hela Oslo.
1000-tals norrmän blev stående i rulltrapporna!

KennethSkickat!

Historien har skickats och bör dyka upp i mottagarens e-postbrevlåda inom ett par minuter.