Prenumerera på humor!

Gratis humormail med utvalda roligheter varannan månad!

Humor i mobilen

www.humorinvest.se

Nya strumpor

Soldaterna på det norska regementet fick order om att ta på nya strumpor varje dag.
Efter en vecka kunde inte Ole få ner fötterna i kängorna.Skickat!

Historien har skickats och bör dyka upp i mottagarens e-postbrevlåda inom ett par minuter.