Prenumerera på humor!

Gratis humormail med utvalda roligheter varannan månad!

Humor i mobilen

www.humorinvest.se

Surt

Surt sa räven om rönnbären.

( Räven kunde inte nå dem och då sa han de var sura - han ville ha dem men skyller på att de var sura)Skickat!

Historien har skickats och bör dyka upp i mottagarens e-postbrevlåda inom ett par minuter.